Giỏ hàng

CHEMICALS & SOLVENTS

Nhóm hóa chất chiếm hầu như tất cả các sản phẩm khác được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Từ chất tẩy rửa đơn giản và chất tẩy nhờn đến dung môi hydrocarbon


Sản phẩm phổ biến nhất của chúng tôi:

Acetates
Ethyl Acetate 99%
Isobutyl Acetate
Isopropyl Acetate
Methyl Acetate
N-Butyl Acetate
N-Propyl Acetate

Dry chemical

Soda ash light
Soda ash dense
Sodium sulfate
Sodium cloride

Sodium sulphate 
Sodium carbonate 
Poly aluminum chloride 
Sodium chloride 
Ammonium Sulphate

Acids 
Acetic
C.P. Acids (Acetic, Hydrochloric, Nitric and Sulfuric) 
Formic
Muriatic (Hydrochloric)
Nitric
Phosphoric
Sulfuric

Aliphatic Naphthas 
Heptane
Hexane
Mineral Spirits 66/3
Naphthol Spirits 66/3 Odorless Mineral Spirits
142-Solvent 66/3
Stoddard Solvent 66/3
VM & P 66/3

Alcohols 
Butanol, N- & Sec.- Isobutanol
Isopropyl Alcohol 99% & 91%
Methanol
Methyl Amyl Alcohol Propanol, normal
2-Ethyl Hexanol

Alkalies 
Caustic Potash
Caustic Soda
Liquid Caustic Soda

Aromatic Solvents 
Solvent 100
Solvent 150
Toluene
Xylene

Amides
DMF, Dimethyl Formamide
N-Methyl Pyrrolidone (NMP)                                                                                            

Amines
Monoethanolamine
Diethanolamine
Triethanolamine 85% & 99%
Diglycolamine

Chlorinated Solvents 
Methylene Chloride
Perchloroethylene
Trichloroethylene

Esters
Dimethyl Esters-DME
Dimethyl Esters-DME-1
Dimethyl Esters-DME-2
Dimethyl Esters-DME-3
Dimethyl Esters-DMG
Dimethyl Esters-DMA
Dimethyl Esters-DMS

Glycols 
Diethylene Glycol
Butanediol (BDD)
Dipropylene Glycol
Ethylene Glycol
Hexylene Glycol
Propylene Glycol,industrial
Propylene Glycol, USP
Triethylene Glycol

Glycol Ethers….(Comparable to)
Glycol Ether DB……Butyl Carbitol
Glycol Ether DE…..Carbitol Solvent
Glycol Ether DM…..Methyl Carbitol
Glycol Ether EB…..Butyl Cellosolve
Glycol Ether EM…Methyl Cellosolve

Ketones
Acetone
Cyclohexanone
Diacetone Alcohol
Di-Isobutyl Ketone
Isophorone
Methyl Acetone
Methyl Ethyl Ketone
Methyl Isobutyl Ketone

Miscellaneous
PCBTF: Parachlorobenzoltrifluoride
Propylene Carbonate
Sodium Xylene Sulfonate
Tetrahydrofuran
Tertiary Butyl Acetate
Monomer Styrene

Monomer 
Styrene Monomer 12T, 50T

Propylene Glycol Ethers
Glycol Ether PM
Glycol Ether DPM
Glycol Ether TPM
Glycol Ether PNB
Glycol Ether PNP
Glycol Ether DPNB
Glycol Ether DPNP

Propylene Glycol Ether Acetates
Glycol Ether Esters PM, Acetate
Glycol Ether Esters EEP
Glycol Ether Esters EB, Acetate
Glycol Ether Esters DPM, Acetate
Glycol Ether Esters DE, Acetate
Glycol Ether Esters DB, Acetat

Silicone Fluids
DMF 100
DMF 1000
DMF 10,000
DMF 12,500
DMF 350

Surfactants 
Surfonic N-40 & Nonylphenol
Surfonic N-60
Surfonic N-85
Surfonic N-95
Surfonic N-102
Surfonic N-120
Surfonic N-150
Surfonic JL80X

White Oils 
Superla White Mineral No. 5
Superla White Mineral No. 7
Amoco White Oil No. 9T

Plasticizers 
DBP (Dibutyl Phthalate)
DOP (Dioctyl Phthalate)

 

POWDER FOOD COLORS

Lemon Yellow
Saffron Yellow
Orange
Orange Red
Raspberry Red
Strawberry Red
Rose Pink
Apple Green
Brilliant Blue
Chocolate Brown
Dark Brown
Black


LIQUID FOOD COLORS


Lemon Yellow
Egg Yellow
Saffron Yellow
Pineapple
Orange
Orange Red
Mango
Tomato Red
Raspberry Red
Strawberry
Rose
Pink
Peach
Pea Green
Apple Green
Blue
Violet
Coffee
Almond
Chocolate Brown
Chocolate Red
Dark Chocolate
Black


Gel Colors

Lemon Yellow
OrangeSuper Red
Red Velvet
Rose Pink
Fuchsia
Apple Green
Light Green
Teal
Brilliant Blue
Turquoise 
Purple
Chocolate Brown
Cream
White
Black


Natural Liquid Colors


Lemon Yellow
Saffron Yellow
Kesar
Almond
Dark Orange
Orange Red
Mango
Strawberry
Rose Pink
Apple Green
Dark Green
Pistachio
Butterscotch
Coffee
Chocolate